Lublin. Pałace i dwory

Wydawnictwo zawiera wiele interesujących informacji dotyczących miasta Lublina i jego zabytków

Produkt cyfrowy

Cena 5.00 zł
ZWIEDZAMY LUBLIN - PRZEWODNIK

W Przewodniku przedstawiłam moje miasto, jego historię, zabytki, legendy i historyczne wydarzenia. Pełne uroku zakątki Starego Miasta.

Cena 35.00 zł
LUBELSKIE NEKROPOLIE

W publikacji przedstawiłam miejsca szczególne i osobliwe – cmentarze – miasto umarłych.

Nekropolie lubelskie, znajdują się na terenie Lublina. Opisałam ich historię, miejsce pochówku ludzi urodzonych i związanych z naszym miastem.

Cena 35.00 zł
LUBELSKI PAŁACE I DWORY

PAŁACE i DWORY

W publikacji umieszczono opisy dawnych rezydencji magnackich Lublina, wznoszonych według polskich projektów i obcych architektów oraz opisy obiektów dawnych dworów ziemiańskich, budowanych w stylu klasycystycznym.

Cena 25.00 zł
SANKTUARIA I MIEJSCA KULTU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

W książce umieszczono opisy sanktuariów i miejsc kultu województwa lubelskiego

Cena 5.00 zł 30.00 zł